Физични процеси

  • Резерв на течен кислород;
  • Анализ на газ;
  • Партидност;
  • Архив;

Тип на задачите:

Регулиране на масов поток. Следене на температура и налягане на кислорoда

Проекти