Прахово боядисване

Праховото боядисване от Мега Инженериг ООД – Хасково се осъществява на конвейрна линия от 20 стъпки. Боите за прахово боядисване, с които фирмата работи са с европейско качество и конкурентна цена. Габаритите на боядисвания метален продукт могат да са с максимални дължина 4000мм, широчина 1200мм и височина 1600мм. Преминавайки през последователни фази от измиване, фосфатиране, съхнене, електростатично нанасяне на прахова боя и изпичане металните изделия предобиват високо качество, устойчивост на корозия и добър търговски вид. Благодарение на иновативните продукти и технологии, които фирмата използва в нанасянето на полимерни прахови покрития, нашия краен продукт има по-високи технически показатели и атрактивна за клиента цена.

Технологичната линия за прахово боядисване на метални изделия е внедрена през 2009г. Проекта за прахово електростатично покритие на метални изделия и обучение на перасонала за работа със системата е осъществен с финансова помощ от Програма ФАР, BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1 Схема за безвъзмездна помощ „Конкурентноспособност”.

Галерия