Управление на оранжерии

Автоматизация на проветрители в зависимост от:

  • Влага;
  • Температура;
  • Скорост на вятъра;
  • Интезитет на светлината;

Определяне на залез и изгрев взависимост от географски координати на оранжерията и календарна дата.
Процес „Мъглуване” – впръскване на влага под формата на дребни капчици през дюзи.

Проекти