Производството на санитарна керамика

Контрол и визуализация в производство на керамични изделия

  • Леене, източване, втвърдяване;
  • Изпаряване и рециркулация;
  • Сушене;
  • Глазиране, обработка с киселина;
  • Изпичане.

SCADA, oтчитаме времена в графичен и табличен вид, записваме данни за влага и температура при сушене, налягане и температура при изпичане .

Проекти