Зърнобази и мелници

Автоматизиране на мелници

Управление на :

  • Чупач, пневматични валци и планзихтер, грисмашина;
  • Вентилатори за пневмо транспорт и аспирация, транспортни машини – пнекове елеватори и бловер помпи.
  • Избор на транспортен път с клапи и шлюзови затрвори.
    Визуалзация на HMI и SCADA.

Управление на зърнобази

  • Приемане и лабораторен анализ;
  • Транспортиране;
  • Зърнопочистване;
  • Изсушаване и съхранение;
  • Транспортиране.

Тип на задачите:

Регулиране по температура и влага. Контрол по ниво, препълване и претоварване.

Проекти