Цялостен инженеринг

Започваме с консултиране и предпроектни проучвания и приключваме с внедряване и пуск.

При проектирането водим документация, ел чертежи и сме в непрекъсната взаимовръзка с Възложителите си. Не правим компромиси с качеството на изделията – работим с идеята, че работим за себе си. Изцяло се придържаме в работата си към българските “БДС” и международните “IEC” стандарти.

При тестовете и монтажа на електротабла и апаратура спазваме изисквания за бесопастност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Ангажираме се с поддръжка и надежната работа на сглобената по таблата апаратура, която е съобразена с помещения, климатични особености, агресивни среди, изисквания за взривоопасност или други.