HMI – управление и оборудване на мелници

Интерфейсът човек-машина е основна единица в контрола на мелници, тъй като дава възможност за локално събиране на данни от работата на двигатели, като визуализира на малък екран работата на оборудването и възникнали аларми.
Софтуерът Codesys HMI дава възможност за визуализацията на технологични процеси на операторки панели, компютри със сензорни екрани, персонални компютри. По този начин се обхваща мащаба на вложената апаратура и оборудване в панорамни сцени с анимации.