Управление и мониторинг за мелница

Приложението управлява производство на слъчогледов шрот и гранули като добавки към фуража. Дава се възможност за пресмятане на ефективността при производството,като се взема под внимание процентното съотношение на постъпилите в мелницата суровини към изходния продукт (Рандеман). Комуникациите в топологията са Modbus TCP и CANOpen.