Темоконтрол за пещи за изпичане керамика

Темоконтрол за пещи за изпичане керамика

Приложението събира информация за моментните показатели на температура и налягания от регулатори dTRON и mTRON на фирма Jumo. Дължината на пещта е 75 m, като на различна дължина са поставени датчици за температура. В десет от зоните има регулиране, чрез клапа за атмосферен кислород, а в дванадесет зони се измерват междинни температури, за да може да се изчерае плот графика на температурата по дължина на тунела с обща вместимост 2700 кубични метра. Комуникацията е LON, като се преобразува посредством шлюз (gateway) в Modbus RTU. В трендове са илюстрирани показателите на температура в зоните за регулиране. След всяка количка с изделия налягането на входа на пеща се промения, като по този начин става известен броят на количките влезли в пеща.