Мониторинг и управление на физико-химични процеси

При извличането на мед, съобразно технологичните звена по органика, електролиза, сорбция, сулфуриране и изпомпване на киселини са разпределени контролери с входно-изходна периферия. Топологията е “звезда” – осем контролера са свързани в мрежов комутатор (unmanaged switch), като изцяло за полева мрежа се ползва етернет, Modbus TCP протокол.