Мониторинг и отчетност на газ

За производството на домакинско стъкло: чаши, купи, буркани и шишета се използват пет типа газ. Отчитането на потоците и събирането на данните в периодични записи се прави за по-уместно планиране на ресурсите. Газовите потоците се онагледяват в трендове за констатиране
на събития и промени в налягането на определен газ към всяка една поточна линия. Софтуерът дава възможност за експорт на данни към MS Excel, за да се направят нужните извадки чрез допълнително филтриране на данните. База от данни съхранява архивите на записите за изминали седмици, месеци и години, за да се прави подробен анализ за разходните норми на всяка преса, охлаждаща и закаляваща линия. SCADA приложението и базата от данни са разположени на резервирани дискове, като комуникацията предлага при отпадане на кабелно трасе подсигуряване с допълнителен кабел (Redundancy).