Мониторинг и отчетност за шахтови пещи

При ремонтната дейност на вагони се налага металните детайли да претърпят термично-химична обработка.
В шахтовите пещи, след азотиране и измиване с метанол, темпаратурата достига до 900°C, за да изгорят примесите от масла и напрупани замърсявания. Приложеието следи за затворен капак на пещ при започнало нагряване и пуснат вентилатор при охлаждане. Всяка партида се записва с пореден номер, като се следи какъв ремонтен детайл се почиства и колко съставни компонента има.
Топологията включва по един регистратор и два регулатора за температура за двете зони на всяка една от шахтовите пещи, като приложението събира данни от три шаxтови пещи, за да записва и проследява партидите.