КОИ СМЕ НИЕ

Дейността на Мега Инженеринг ООД е съсредоточена в областта на промишлената и индустриална автоматизация, производството на ел.табла за управление и контрол в процеси като сушене на тютюн, пастьоризация на млякото, съхранение на зърното, производство на бетонни изделия. Фирмата се намира в град Xасково, като партньори в бизнеса са ни известни фирми не само в региона, но и в България, Украйна, Русия, Казахстан.

Кои сме ние?
 • Развиваме дейност от 1993 г.
 • Разполагаме с база на производство за електро и контролни табла, асемблирани според задание.
 • Изграждаме системи от сензор до SCADA.
 • Доставяме качествени и надеждни средства за автоматизация.
 • Усточиви на пазара, благодарение на дълготрайни и добри отношения с нашите клиенти.
 • Фирмата успешно постигна подобряване на енергийната ефективност при климатизацията на промишлените халета и административната сграда по програма BG16RFOP002-6.002.
 • Персонал – 30 човека.
 • Реализирани над 13 000 инженерингови задачи.
Какво умеем да правим най-добре?
 • Ние се вслушваме във Вашите искания за да Ви предложим най-доброто решение.
 • Проектираме;
 • Разработваме индустриални приложения;
 • Монтаж и внедряваме на системи;
 • Конфигурираме за пуск;
 • Финализираме задачата;
 • Поддържаме в гараниция и след гаранция.
 • Изработваме метални табла и изделия от черна и неръждаема ламарина.
 • Прахово боядисване на табла, механични детайли и алуминиева дограма.
Структура
 • Администрация
 • Технологичен и конструктивен отдел
 • Електро цех
 • Механичен цех
 • Цех за прахово боядисване
Какви са нашите задачи?
 • Проектиране и внедряване на системи за контрол и управление;
 • Модернизиране на съществуващи системи;
 • Мониторинг – визуализация и архив;
 • Проектиране на комуникационни системи и топология
Политика по качество и околната среда

Нашата фирмена политика е удовлетворение на клиента, чрез изпълнение на неговите изисквания на високо техническо равнище, с гарантирано високо качество, надеждност и функционалност, при спазване на изискванията за опазване на околната среда, при умерени цени, и по този начин да се наложим на пазара, като стабилна фирма, защитаваща интересите на своите клиенти.

НАШЕТО МОТО Е: ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА С ВИСОКО КАЧЕСТВО.

НА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА, ПРИ ОПАЗЕНА ОКОЛНА СРЕДА ,

Опорни точки на фирмената политика:

 • удовлетвореност на клиента;
 • висока квалификация и информираност на нашите специалисти и работници;
 • максимална производителност при високо качество на продукцията;
 • приемлива цена на произведения продукт;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване, свързано с:
 • бизнес средата в която работи фирмата, промените и рисковете свързан с нея;
 • конкретните потребности и цели на фирмата;
 • продуктите и услугите предлагани от фирмата;
 • внедрените фирмени процеси;
 • големината , структурата и организацията на фирмата.
 • опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване
 • изпълнение на нормативните и други изисквания, приети като задължения за спазване

Нашите продукти са:

 • удовлетворяващи изискванията на клиента; без дефекти;
 • функционални;
 • ремонтопригодни;
 • безопасни при работа;
 • лесни за обслужване;
 • осигуряващи опазване на околната среда от вредни влияния при приложението им;
 • ергономични;
 • доставени на време за минимален срок.

Политиката по качеството и околната среда се определя от Управителния съвет на фирмата и е задължителна за всички негови членове и за работещите във фирмата.

Ръководството на фирмата ще продължава да се стреми към прилагане на най-новите постижения на техниката за управление и с това да осигури успешно реализиране на нейните клиенти на нашия и международен пазар.