Химически процеси

Управление и контрол на химически процеси

  • Регулиране на разход, дозиране на реагенти, Контролирано подаване на вода за охлаждане в зависимости температурата при химическия процес
  • Транспорт на вода, пара и реагенти в тръбопреносната мрежа;
  • Управления на автоматични задвижки; клапи и вентили.

Тип на задачите:

Следене на pH, температура, концентрация и налягане. Дозиране. Визуализация на мнемосхема, HMI, SCADA.

Проекти