Тютюнева промишленост

  • Рязане;
  • Соусиране;
  • Смесване;
  • Сушене;
  • Увлажняване;
  • Ароматизация;
  • Пакетиране.

Тип на задачите:

Регулиране на масов поток при транспортиране, дозиране, следене на влага и температура.

Проекти