ПСОВ и помпени станции

Контрол на процеси в ПСОВ и управление на помпени станции ВиК

  • Аериране;
  • Смесване на киселини и основи;
  • Нормализация и коагулация;
  • Утаяване и рециркулация на чиста вода;
  • Пресоване на твърдите отпадъци.

Тип на задачите:

Регулиране на обемен разход, дозиране, контрол на pH и концентрация, избор на рецепти. SCADA.

Проекти