Производство на стъкло

Графичен анализ на температури и история на закаляване на стъклото

  • Дозиране;
  • Смесване на съставки за стъкло;
  • Разтопяване и транспортиране;
  • Формоване, чрез капка или преса;
  • Рязане и полиране;
  • Закаляване, шоково закаляване;

Тип на задачите:

Транспортиране и подреждане на изделия.
Регулираме температура, отчитаме поток и масов разход на пет вида газ. SCADA.

Проекти