Отопление Вентилация и климатизация (ОВК)

Отопление, вентилация и климатизация

  • Управление на увлажняване;
  • Управление на пелетен котел;
  • Вентилация, рекуперация и нагряване;

Тип на задачите:

Мониторинг на толинно и енергийно потребление в енергопреносната абонатна мрежа.
Контрол на температурата, HMI, SCADA.

Проекти