Млекопреработка

Управление на процеси в млекопреработвателна промишленост

  • Приемане и лабораторен анализ;
  • Охлаждане;
  • Пастьоризация и хомогенизация;
  • Закваска;
  • Нормализация;
  • Формоване;
  • Съхранение и зреене, опаковане;
  • Системи за почисване и дезинфекция на тръбната мрежа.

Проекти