Консервна промишленост

  • Подготовка на рецепта по сухо вещество и киселиност;
  • Размразяване и кондециониране;
  • Пастьоризация и стерилизация;
  • Отчетност на партиди.

Тип на задачите:

Изготвяне на нова рецепта и избор на рецепта от рецептура. Записи на данни за дозиране, темпаратура в табличен и графичен вид по време.

Проекти