Енергийна ефективност и отчетност

Отчитане на електроенергия и консумация на газ за системи ЕЕ

  • Отчитене на дневно, нощно и върхово ел. потребление по цехове и консумарори;
  • Баланс на активна и реактивна енергия с ККУ;
  • Системи за очитане на мощности за енергийна ефективност.
  • Мрежови анализатори, мерители и броячи на електроенергия в обща информационна мрежа на предприятието.
  • Участие в интегрирани информационни системи на Агенция Митници и Енергийна Ефективност.
  • Изграждане на комуникационна инфраструктура;

Проекти