Бетонови възли

Автоматизация на бетонови възли

  • Управление на транспортни ленти;
  • Смесване на строителни смески;
  • Дозиране на химически добавки – втвърдители и пластификатори.
  • Визуализация, мнемо схеми, операторски панел;
  • Архив на направените дозировки по партиди.
  • SCADA.

Проекти